1919-1932

1920-1932
In het midden van de twintiger jaren gingen bestaande nieuwbouwplannen op de lange baan. De grafische industrie bevond zich op dat moment in een dal. Jaren achtereen opende de secretaris van het schoolbestuur de jaarverslagen met een uiteenzetting over de belabberde huisvesting en het tekort aan geld. Pas op 7 november 1928 kwam de mededeling van de minister dat hij zijn goedkeuring verleende aan de ten uitvoerlegging vaneen nieuw gebouw. Een toezegging die een jaar later al weer werd teruggenomen, waarna de voorvechter van het eerste uur Wierdeis zwaar teleurgesteld als voorzitter aftrad. In 1930 werd er door het ministerie opnieuw goedkeuring verleend aan de plannen om te bouwen. Te laat voor Wierdels, die door de school wordt geëerd met de instelling van de Wierdeis medaille die elke drie jaar aan de beste leerling wordt uitgereikt.

1922 studiegids-1Verslag der Studiereis (1922)

Inzake de voorbereiding tot het stichten van een nieuw schoolgebouw (bezoek in Europa: Parijs, London, Duitsland, Praag)

 

 

Kerst-Uitgaaf (1924-1926)

kerst 1924 2305_001 67 kerst 1926
Kerst-uitgaaf (1924)           Kerst-uitgaaf (1925)           Kerst-uitgaaf (1926)

2330_001 2  handleiding verguldingspers               agenda 1921 001
Pinkster-boek (1931)      Handleiding Persvergulden     AGS agenda (1921)

Pas op 25 februari 1932 werd in Amsterdam-Zuid de eerste paal voor het nieuwe schoolgebouw geslagen en op donderdag 7 september 1933 vond de officiële opening plaats aan de Dintelstraat. In het jaarverslag wordt dit heuglijke feit voor het eerst met foto’s weergegeven.

vergaderingskaart 1932          1935 AGS uitnodiging-1         uitnodiging
AGS vergaderingskaart (1932)      AGS uitnodiging (1935)
 

kerst en nieuwjaar wens 1920   1921 AGS kerstkaart-1   kerstkaart 1922-1
Kerst en Nieuwjaars wens (1920)    AGS Kerstkaart (1921)    AGS kerstkaart (1922)

1924 AGS kerstkaart-1    AGS kerstkaart 1926-1     AGS vergadering januari 1926-1
AGS Kerstkaart (1924)          AGS Kerstkaart (1926)     AGS vergadering (Jan 1926)

1921, 1922, 1923, 1924
In 1922 slaagden de leraren letterzetten, boekdrukken en boekbinden voor de nijverheidsakten (NI, Nm, Nn).. De opleiding voor patroonszoons heette oorspronkelijk ‘bedrijfsleiding’ maar werd in 1924 vermeld als ‘Algemene Grafische Cursus'(AGC) en telt 26 leerlingen.

1925, 1926, 1927
Door achteruitgang in het grafische bedrijf wordt ook teruggang in het aantal bedrijfsleerlingen gemeld in 1923, maar thans is er weer vooruitgang geboekt. In 1927 telt de school in totaal 800 leerlingen.

In de eerste jaren van de school in het oude pand doet zich al gauw de nood van de slechte behuizing gelden. In het jaarverslag van 1926 klaagt het bestuur zijn nood: ook de ouders beginnen te klagen. ‘Hun kinderen verblijven in een omgeving, zeggen zij, die niet alleen niet aan de allereenvoudigste eisen voldoet maar zij is daarbij onhygiënisch. Waar blijft de inspectie voor de werkplaatsen, die zo angstvallig in het particulier bedrijf waakt voor elke vierkante meter frisse lucht, die een werkman toekomt?’

ags de 2e vijf 1         ags de tweede vijf 001         1928 de tweede vijf-6
AGS de 2e Vijf (1918-1928)  AGS werkstukken de 2e vijfAGS de tweede vijf (1928)

AGS onder ons 1922-1 AGS onder ons 1923-1 sprookjes-1
 AGS Onder Ons (1922)          AGS Onder Ons (1923)            Sprookjes 

AGS invitatie april-1    AGS vergadering december    AGS vergadering februari
AGS Invitatie April             AGS Uitnoodiging              AGS vergadering

1928, 1929, 1930, 1931
Een brief van 7 november 1928 van het Ministerie vermeldt de mededeling dat de Minister zijn medewerking zal verlenen aan de tenuitvoerlegging van een nieuw gebouw. Dank wordt ge-bracht aan de Inspecteur-Generaal van het nijverheidsonde wijs H.l. de Groot. In 1929 zakt het voldane gevoel van het bestuur weer in elkaar. De voorzitter F.J.A .M. Wierdeis treedt af.

voorpagina vakbond 1930Vakbond en Vakschool

“De school beschikt over een lithografie, een steendrukkerij met offsetpers, steenenslijpmachine, vergroot- en verkleinapparaat·en acht handpersen, vier zetterijen voorzien van de noodige lettervoorraad, werktuigen en gereedschappen, benevens een tweetal zetmachines (Linotype en Intertype Esm), drie boekdrukkerijen met gezamenlijk elf degelpersen, zeven snelpersen en twee inlegapparaten, drie binderijen met gezamenlijk drie verguldpersen, een vouw-, een naai-, een aanlijm- , een rugrondzet-, een linieer- en een nietmachine, behalve de benoodigde hand-verguld en andere gereedschappen.

In het afgeloopen jaar 1929, werd de school bezocht door 799 leerlingen, n.l. voor het volledig dagonderwijs 119, voor het gedeeltelijk dagonderwijs 192 en voor het avondonderwijs 488. Ruim 200 leerlingen, wonende buiten Amsterdam, namen deel aan den schriftelijken cursus.

AGS-agenda-1948-30-jaar-jubileum-completeEr is slechts één schaduwzijde, een zeer hinderlijke, namelijk deze, dat het schoolgebouw te klein is. Doch ook in dit opzicht kan de Amsterdamsche Grafische School de toekomst met een gerust hart tegemoet zien. Er is op het oogenblik een schoolgebouw in voorbereiding en ik hoop en verwacht, dat het in dit boekje afgedrukt plan binnen een heel kort tijdbestek werkelijkheid zal zijn geworden.”

Uiteenzetting van den directeur der Amsterdamsche Grafische School, den heer L. Ronner

plan 1930

vakbond en vakschool-1 offset 1930
Vakbond en Vakschool (1930) 

litho 1930 chemie 1930 boekdrukkerij 1930 steendruk 1930 boekbinderij 1930 zetterij 1930

de school voor patroonszoons-1 chromolitografie-1932
De school voor patroonszoons                     Chromolitografie

chromolitografie-1932 1

kerst en nieuwjaar wens 1929   kerstkaartje 1930-1
Kerst en Nieuwjaars wens (1929)               AGS Kerstkaart (1930)

1931 AGS kerstkaart-1 kerstkaartje 1932
AGS Kerstkaart (1931)                                        AGS Kerstkaart (1932)

_________________________________________________________________________

Ons Technisch Maandblad (1929)

ons technisch maandblad januari 1929-1 ons technisch maandblad maart 1929-1 ons technisch maandblad juni 1929-1
OTM (Jan-1929)                    OTM (Mrt-1929)                    OTM (Juni-1929)

ons technisch maandblad augustus 1929-1 ons technisch maandblad september 1929-1 ons technisch maandblad oktober 1929-1
OTM (Aug-1929)                  OTM (Sep-1929)                  OTM (Okt-1929) 

ons technisch maandblad november 1929-1 ons technisch maandblad december 1929-1
OTM (Nov-1929)                  OTM (Dec-1929)

_________________________________________________________________________

AGS jaarverslag 1918 AGS jaarverslag 1919 AGS jaarverslag 1920
AGS jaarverslag 1918     AGS jaarverslag 1919     AGS jaarverslag 1920

AGS jaarverslag 1921 ags jaarverslag 1922 ags jaarverslag 1923 
AGS jaarverslag 1921     AGS jaarverslag 1922     AGS jaarverslag 1923

ags jaarverslag 1924 ags jaarverslag 1925 ags jaarverslag 1926
AGS jaarverslag 1924     AGS jaarverslag 1925     AGS jaarverslag 1926

ags jaarverslag 1927 ags jaarverslag 1928 ags jaarverslag 1929
AGS jaarverslag 1927     AGS jaarverslag 1928     AGS jaarverslag 1929 

ags jaarverslag 1930 ags jaarverslag 1931 ags jaarverslag 1932
AGS jaarverslag 1930     AGS jaarverslag 1931     AGS jaarverslag 1932