1933-1939

1933 nieuw schoolgebouw Dintelstraat

ags de 3e vijf

AGS de 3e Vijf (1918-1933)

Een plan van de Federatie der Werkgeversorganisatiën  in het Boekdrukkersbedrijf om een Instituut voor Grafische Techniek (IGT) in het leven te roepen werd uitgevoerd en in een leegstaand lokaal van de school gevestigd. De heer J. Leemhuis werd direkteur.

 

de eerste paal drukplaat de eerste paal dintelstraat

ags dintelstraat 2ags dintelstraat 3ags dintelstraat 4

 

ags dintelstraat 6ags dintelstraat 8ags dintelstraat 10

Na de gebruikelijke gewenningsperiode vol organisatorische problemen bij het betrekken van een nieuw schoolgebouw diende aan het einde van de eerste 25 jaar Vereniging AGS de opkomst van het facisme zich aan in het jaarverslag van 1938. Men schreef in de inleiding: ”De politieke spanningen dreigden dit jaar tot niet te overziene gevolgen te leiden.”

grafische weekblad april 1937-1In het jaarverslag 1939 werd veel aandacht besteed aan het naderend onheil dat ons land bedreigde. Secretaris Vrij schreef over het uitbreken van de oorlog: “Wij allen weten welk een veelal onherstelbaar leed hiermede onder de menschen is gekomen.” en “Tot mijn voldoening heb ik kunnen constateren dat geen harer leeraren tengevolge van de mobilisatie zijn post aan de school heeft moeten verlaten.” Ook het reilen en zeilen op de Amsterdamse Grafische School stond tussen 1939 en 1945 onder invloed van de tweede wereldoorlog.

(Grafische Weekblad – April 1937)

Desondanks slaagde men er in een nieuwe afdeling bedrijfs- en reproduktiefotografie op te richten. Wel ontstonden er problemen rond de verduisteringseisen van de bezetter waardoor het avondcursusprogramma danig in het gedrang kwam. Voor het overige kon het onderwijs aan de AGS in 1941 aan het gestelde doel beantwoorden. Helaas kon het afscheid van Ronner, na een directeurschap van 24 jaar, slechts beknopt in de stukken worden weergegeven door de papierschaarste.

1932, 1933, 1934, 1935

ags 001

Ten lange leste, na jaren zwoegen, kan dan op 25 februari 1932 de eerste paal geslagen worden voor het nieuwe schoolgebouw, Dintelstraat 15 in Amsterdam-zuid. Na vele jaren behelpen in het oude gebouw en voorbereiding was het bestuur dankbaar gestemd. De Wierdeis-medaille (genoemd naar de eerste voorzitter) was bestemd voor de beste leerling per drie jaren en werd ontworpen door de tekenleraar J. Ligter. De medaille werd voor het eerst uitgereikt in de nieuwe school aan de leerling C. Woudt (1933). Op 7 september 1933 kon dan toch de nieuwe school worden geopend onder zeer grote belangstelling, waarvoor het grootste nog niet ingerichte lokaal, reproduktiefotografie, te klein bleek. De voorzitter F.L. van der Bom hield de openings-toespraak. ‘Het jaar 1933 kan met gulden letters worden aangetekend in de geschiedenis onzer school’ schrijft de direkteur L. Ronner in het jaarverslag.  

programma feestavond opening AGS 1933-1       velags programma feestavond 1936-1     verlagsfeestavond 1938-1
Feest Opening AGS (1933)  Velags feestavond (1936)   Verlags feestavond (1938) 

2379_001 boekje 001
3 jarige dagcursus voor patroonszoon 3 jarige dagcursuspatroonszoons (1932)

ags de 4e vijf 1     wierdels medaille
AGS de 4e Vijf (1918-1938)

_________________________________________________________________________

Ons Technisch Maandblad:

Algemeenen Nederlandschen Typografenbond – “Ons Technisch Maandblad” –

AntbIn de laatste decennia van de 19e eeuw worden tal van plaatselijke bonden opgericht. Daarvoor bestonden al tientallen zo niet honderden lokale verenigingen. Actiepunten: gezamenlijke kassen (spaarpotten) voor ziekte en overlijden. De eerste landelijke vakbond is de Algemeene Nederlandsche Typografen Bond (ANTB), die wordt in 1866 opgericht

De Algemene Nederlandsche Typografenbond (ANTB) had een vestiging op de Leliegracht 47 te Amsterdam. In tijden van werkloosheid, ook tijdens de oorlogsjaren, moesten werkloze bondsleden hier “stempelen”.966a0b64-b93f-11e5-928e-f494914f2b59

(…) Zo begon op maandag 1 december [1941] de periode van algehele werkloosheid en dat betekende iets geheel anders dan de wachtgeldregeling die ons voor onbepaalde tijd een vast inkomen had gegarandeerd en waarbij je niets te maken had gehad met arbeidsbeurs en stempelen. Van nu af aan zou ik weer de dagelijkse gang naar het bondskantoor moeten maken om daar mijn handtekening te plaatsen en een stempeltje te ontvangen op mijn werklozenkaart. Vijftien weken lang zou ik dat kunnen volhouden alvorens ik “uitgetrokken” was van de werklozenkas van de A.N.T.B. (Algemene Nederlandsche Typografen Bond). (…)

2a1e0d7c-b942-11e5-87d4-269e8cc0a116ae169c5c-b942-11e5-9004-fc9a7e306071

 

 

 

 

 

 

otm-1     otm werkloosheid 1938 linowerk_Page_1
Ons Technisch Maandblad      OTM werkloosheid (1938) door Nam Platvoet

ons technisch maandblad twaalfde jaargang nrs 1 en 2-1

Ons Technisch Maandblad twaalfde jaargang nrs 1 en 2

De beginjaren van de Algemeenen Nederlandschen Typografenbond waren moeilijk: de patroons-en de arbeidersstand waren tegen elkaar  opgevlogen, kostbare arbeidsdagen waren verspild door staking en uitsluiting , door ophitserij en verdachtmaking, de atmosfeer was vergiftigd. Langzamerhand  is een nieuw geslacht opgekomen, dat ten aanzien van de verhouding tot de werknemers van geen oorlog meer wist en de bestaande bedrijfsrust als iets vanzelfsprekends aanvaardde. Geen naast elkaar werken, geen nodeloze organisatorische concurrentie, maar harmonische samenwerking van alle groepen in één economisch verband, met volkomen eerbiediging van de zelfstandigheid, die op grond van eigen levensovertuiging wordt gevorderd. Ook  de Algemene Nederlandse Typografenbond zocht samenwerking met de Bond van Typografische Studiegezelschappen.

PR110047-20160923141657     PR110047-20160923141154
OTM Winternummer (1937)               Drukkers Weekblad Kerstnummer (1938)

_________________________________________________________________________

de-reclame 1937

Nan Platvoet en Fré Cohen:

Nan PlatvoetIn 1938 neemt Nan Platvoet werk aan als docent typografie bij de avondopleiding van de Amsterdamse Grafische School. Hij is dan een van de toonaangevende grafici rond de uitgeverij De Arbeiderspers.
Fré Cohen – zij is in de jaren dertig van de vorige eeuw belast met de vormgeving van al de publicaties van de gemeente Amsterdam – werkt ook voor de Arbeiderspers. Haar ontwerpen sluiten nauw aan bij de expressionistische Amsterdamse Schoolstijl. De eerste grafische ontwerpen van Nan Platvoet volgen deze expressionistische trends en hij werkt ook vaak samen met Fré Cohen. In het voorjaar van 1940 ontwerpen ze grote tentoonstellingspanelen voor de expositie ter gelegenheid van het  veertigjarige bestaan van het dagblad Het Volk. In 1943 zegt Nan zowel zijn betrekking bij de Arbeiderspers als zijn docentschap aan de Grafische School op en begint voor zichzelf.

PR110047-20160923150130   fre cohen-1   beeld poezie het werk van graficus nan platvoet 1909-1975-1
Fre Cohen                      Fre Cohen Leven en Werk       Beeld Poëzie Nam Platvoet 

_________________________________________________________________________

De cursus voor de boekhandel was reeds jaren aan de avond-school verbonden, maar werd in 1936 ‘na ingrijpende reorganisatie’ op enigszins plechtige wijze heropend. Een zeventallera-ren was aan deze cursus verbonden, er waren 40 leerlingen. In het verslag van 1936 wordt gewag gemaakt van het oprichten van een Vereniging van leerlingen en oud-leerlingen ‘Velags’, die het geschrift ‘Grafische Flitsen’ uitgaf.

AGS grafische flitsen 1937-1      grafische flitsen 1938-1 
Grafische Flitsen (1937)   Grafische Flitsen (1938)

velags-revue 1938-1     AGS velags-revue 1938-1     brief Prins Bernhard 1938-1
Velags-Revue (Juni 1938)   Velags-Revue (Juli-1938)   Brief Prins Bernhard (1938)

AGS kerstkaart 1933-1 kerstkaart 1934
AGS Kerstkaart (1933)                              AGS Kerstkaart (1934)

AGS Vergadering uitnodigingen 

AGS vergadering 1933-1   AGS vergadering februari 1934-1   AGS vergadering februari 1935
Vergadering (1933)           Vergadering (Feb 1934)    Vergadering (Feb 1935)

AGS vergadering februari 1936-1   AGS vergadering mei 1936   AGS vergadering november 1936-1
Vergadering (Feb 1936)    Vergadering (Mei 1936)    Vergadering (Nov 1936)

AGS vergadering november 1936-1   AGS vergadering februari 1937-1   AGS vergadering novmeber 1937-1
Vergadering (Nov 1936)    Vergadering (Feb 1937)    Vergadering (Nov 1937)

AGS vergadering februari 1938-1   AGS vergadering maart 1938   AGS vergadering december 1938-1
Vergadering (Feb 1938)    Vergadering (Mrt 1938)     Vergadering (Dec 1938)

ags jaarverslag 1933 ags jaarverslag 1934 ags jaarverslag 1935
AGS jaarverslag 1933     AGS jaarverslag 1934     AGS jaarverslag 1935 

ags jaarverslag 1936 ags jaarverslag 1937 ags jaarverslag 1938
AGS jaarverslag 1936     AGS jaarverslag 1937     AGS jaarverslag 1938 

ags jaarverslag 1939 ags jaarverslag 1940
AGS jaarverslag 1939     AGS jaarverslag 1940