1947-1956

1947, 1948, 1949, 1950

ags groepsfoto 1948Ook in het begin van 1947 kampte de school nog met de kou: eerst korter werken en daarna alleen ’s middags voor het behandelen en nazien van huiswerk. De kamer die door de inspekteur in gebruik was, kon omgebouwd worden tot een scheikundelokaal met amphitheater. De schoolvereniging bloeit, het schoolorgaan heet A.G.S. Journaal. Enkele bijzondere wijzigingen doen zich voor bij het onder-wijs: in 1947 wordt een cursus voor het antiquariaat in de school gevestigd (na weinige jaren, evenals die voor de boek- handel weer verdwenen); het eindexamen AGC (patroonsopleiding) wordt gesplitst, zodat het eigenlijke patroonsgedeelte bij de Vakgroep Boeken Diepdruk wordt afgenomen; de gecontracteerde boekbindersleerlingen worden van de zaterdag naar een volledige werkdag verplaatst; op de avondschool doet een leermeestergezelcursus zijn intrede. Een bevrijdingsbeeld werd in de hal geplaatst.

Grafische Album 1946    kalender 1948    de drukker j.w.veltman 1948-1
AGS Grafisch Album (1946)     AGS kalender (1948)     Drukker J.W.Veltman (1948)

$_85
AGS 30 Jubileum (1948)    

Aan de avondschool werd in 1948 de opleiding voor stypeur-rotatiedrukker verbonden. De leerlingen van de AGC gaan op zaterdagmorgen als volontair in grafische ondernemingen wer-ken. Een nieuw verschijnsel was de Grafische Universiteit, waar series voordrachten werden gegeven voor leidinggevenden in de meest uitgebreide zin (op donderdagavond). Een groot feest werd gewijd aan het 30-jarig bestaan van de school.

AGS 30 jaar 1948

ags 30 jaar 1948 foto 002ags 30 jaar 1948 foto 001 ags 30 jaar 1948 foto 003 

dintelstraat juli 1946-1        dintelstraat oktober 1946-1        AGS journaal 1946 november -1
Dintelstraat 15 (Juli-1946)    AGS Journaal (Okt-1946)    AGS journaal (Nov-1946)

AGS Journal Kerst 1946     AGS journaal 1947 februari-1     AGS journaal 1947 juni-1
AGS Journaal Kerst (1946)   AGS Journaal (Feb-1947)   AGS Journaal (Juni-1947)

AGS journaal 1947 november-1     AGS journal december 1947     AGS journaal 1948 januari -1
AGS Journaal (Nov-1947)    AGS Journaal (Dec-1947)    AGS journaal (Jan-1948)

AGS journaal 1948 maart -1     AGS journaal 1948 april -1     AGS journaal 1948 mei -1
AGS journaal (Mrt-1948)       AGS journaal (Apr-1948)       AGS journaal (Mei-1948)

AGS journaal 1948 juni -1     AGS 30 jaar-1     AGS journaal 1948 oktober -1
AGS journaal (Juni-1948)      AGS 30 jaar (1948)                 AGS journaal (Okt-1948)

foto voor pagina     AGS journaal 1948 december -1     AGS journaal 1949 februari -1
AGS Journaal (Nov-1948)     AGS Journaal (Dec-1948)     AGS Journaal (Feb-1949)

AGS journaal 1949 maart -1     AGS journaal 1949 mei no 7-1     AGS journaal 1949 mei no 8-1
AGS Journaal (Mrt-1949)   AGS Journaal (Mei.7-1949)   AGS Journaal (Mei.8-1949)

AGS journaal 1949 juli -1     AGS journaal 1949 oktober -1     AGS journaal 1949 december -1
AGS Journaal (Juli-1949)      AGS Journaal (Okt-1949)      AGS Journaal (Dec-1949)

_________________________________________________________________________

de student 1 (2)

“de Student” Glas-in-lood raam van J.Ligter 1949 

“In iedere jongen sluimert een verlangen naar verre landen en hij hoopt eenmaal nog eens tot grote daden te komen. ’t Is niet dan met ongeduld dat hij de schooljaren, die nodig zijn om het vak zijner keuze te leren, doormaakt.

Bij het ontwerpen van het glas- in-loodraam, dat zich in het kantoor van de Amsterdamse Grafische School bevindt, is uitgegaan van deze gedachte. Het wil dus een leerling uitbeelden, die met succes de opleiding aan de A. G. S. heeft gevolgd en wel- toegerust het leven in gaat.

de student 4 (2)De onstuimigheid van zijn jeugd, vindt vertolking in de gestalte van een jonge centaur, die de levenslust door de aderen vloeit. De gordijnen, die hem nog scheiden van de ongeziene wereld, worden opeens voor hem terzijde geschoven; stralend ziet hij de wereld voor zich openliggen.

Hij zwaait een lauwertak, een symbool van het behaald succes. Hij bevindt zich nu te midden van de attributen van zijn, op school geleerde theoretische en praktische kennis, die hij straks naar verre landen zal uitdragen. De verre wordt gesymboliseerd door de oceaan, die hem nu nog scheidt van de gezichtseinder, waar Oosterse zowel als Westerse architectuur opdoemt. Het zwaard, dat aan een riem om zijn pols hangt, zal hij straks weten te gebruiken, het symboliseert zijn vakbekwaamheid. Gelukkig de jongen, wiens weg zó gebaand wordt op de A.G. S. “ J.ligter

de student 2 (2) de student 3 (2)

Ontwerp:  J.Ligter   – geboren 14.03.1889 Amsterdam ,  overleden in 28.07.1964 Eindhoven (graficus  en leraar MO-tekenen  Technieken: lithografie  en  tekentechnieken  sinds 1922  op Grafische School Amsterdam) Vervaardigd door atelier W.Bogtman Haarlem https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Bogtman  zie ook Glas in lood raam (1949)

_________________________________________________________________________

1950
Op 1 september 1951 kon het al vele jaren verlangde ééndagsonderwijs aan zetters en drukkers worden ingevoerd. De toenemende belangstelling voor het grafisch onderwijs hield ook de bestuurders van de AGS danig bezig. In het midden van de vijftiger jaren werd er veelvuldig gesproken over een mogelijke nieuwbouw en over het plan om te komen tot een Middelbaar Instituut voor Hogere Grafische Vorming. De aloude aanduiding “Patroonsopleiding” veranderde in ULNO.

AGS journaal 1950 januari -1     AGS journaal 1950 februari -1     AGS journaal 1950 maart
AGS Journaal (Jan-1950)      AGS Journaal (Feb-1950)     AGS Journaal (Mrt-1950)

AGS journaal 1950 mei -1     AGS journaal 1950 september -1     AGS journaal 1950 november -1
AGS Journaal (Mei-1950)      AGS Journaal (Sep-1950)     AGS Journaal (Nov-1950)

AGS journaal 1951 januari -1     AGS journaal 1951 maart -1     AGS journal april 1951
AGS Journaal (Jan-1951)   AGS Journaal (Mrt-1951)   AGS Journaal (April-1951)

AGS journaal 1951-1     AGS journaal 1951 juli -1     AGS journaal 1951 december -1
AGS journaal (Mei-1951)      AGS Journaal (Juli-1951)      AGS Journaal (Dec-1951)

AGS journaal 1952 februari -1     AGS journaal 1952 maart -1     Ags journal mei 1952
AGS Journaal (Feb-1952)      AGS Journaal (Mrt 1952)      AGS Journaal (Mei-1952)

AGS journaal 1952 juli -1     AGS journaal 1952 september -1     
AGS Journaal (Juli-1952)      AGS Journaal (Sep-1952)     AGS Journaal (Nov-1952)

AGS journaal 1952 december nr 3-1     AGS journaal 1952 december nr 4-1     35 jaar AGS
AGS Journaal (Dec.3-1952)  AGS Journaal (Dec.4-1952)  AGS 35 jaar (Juli-1953)

AGS journaal 1955 mei -1     AGS journaal 1956-1     
AGS Journaal (Mei-1955)       AGS journaal (Nov-1956)     

1950 was een jaar, dat enige aandacht verdient omdat daar wordt gesproken over een rapport van de direkteur aan het al-gemeen bestuur over uitbreiding van de cursus voor be-drijfsleerlingen van de Centrale Opleidings Commissie. De school moet uitgebreid worden en er wordt een bouwcommissie gevormd. De voorzitter F.L. van der Bom wordt tot erevoorzit-ter en de heer J.C. Winterink tot voorzitter van het bestuur be-noemd. Na een geslaagde proef met een zestal meisjes van de Industrieschool voor vrouwelijke jeugd (vak modeontwerpen) in 1949 wordt dit volontairschap voortgezet. De Ulno-leer-lingen gaan in groep n 1949 wordt dit volontairschap voortgezet. De Ulno-leer-lingen gaan in groepjes op zaterdagmorgen bij de Monotype Corp. studeren.

1950 AGS folder-1 1949 rijksdaalder-1 chromolitografie-1
AGS folder (1950)              Rijksdaalder (1949)             Chromolitografie (1955)  

1951 Ondanks woekeren met de ruimte kon op 13 september 1951 de aanvullend theoretische kennis voor zetters en drukkers op een hele werkdag worden ingevoerd. Het aantal leraren moest uitgebreid worden. De Ulno-afdeling werd uitgebreid met de vak-ken die werden vereist voor de vestigingswet, zodat bij het exa-men in het volgende jaar het schooldiploma tevens als Mid-denstandsdiploma zou gelden. De aanmelding van leerlingen moest wat worden afgeremd. De schoolbevolking bestond uit: Ulno 94; Lno 238; ééndagscursus 411; avondschool 608; zater-dagcursus 167 leerlingen.

Ma 100 paneel 22a reclame en reproductie   
Reproductie en Reclame (1954) 

1952 Plannen voor een belangrijke verbouwing komen bij het mi-nisterie in behandeling. Voor alle cursussen in ons land komt een uniform leerplan voor zetters, drukkers en boekbinders van het leerlingstelsel tot stand. De vestigingswet wordt ook toegepast voor een Ulno-opleiding binden, chemigrafie en lithografie. J.C. Sweerman wordt adjunkt-direkteur.

PR110037-20161220143237 wat doet de boekdrukker en diepdrukker met papier-1 het gebed der blinden 1952 -1
AGS (1951)                   Wat doet de boekdrukker        Het gebed der blinden (1952)
                                       en diepdrukker met papier (1952)

AGS folder omslag AGS presentaties onslag smeek schrift omslag
AGS folder (1952)        AGS presentaties (1949)                  Smeek schrift (1954)

1953 De naam voor de aloude patroonsopleiding (eerst bedrijfslei-den), daarna Uitgebreid Lager Nijverheidsonderwijs, gaat in overleg met de Inspecteur N.O. Ir. G.J. Slot voortaan UTO (Uitgebreid Technisch Onderwijs) heten. Deze afdeling ver-heugt zich over een grote toeloop, ook uit België en Indonesië. Voor de afdeling Lno waren 165 cadidaten ingeschreven, waar-van 88 leerlingen aangenomen werden. Het aanvullend theore-tisch onderricht blijft gebukt gaan onder ruimtegebrek.

1950 opleiding in de grafische vakken-1     1952 AGS-1     1954 AGS folder-1
Opleiding grafische vakken (1950)      AGS flyer (1952)        AGS folder (1954)

de moderne krant  schaatsen rijder-1  het gebed der blinden 1952 -1
De Moderne Krant                  Schaatsen rijder (1955)          Het Gebed der blinden

de moderne krant 4 de moderne krant.jpg5

1954, 1955
Het einde van 1954 bracht eindelijk de aanbesteding van de verbouwing. Vlak voor de kerstvakantie werden voorbereiden-de werkzaamheden verricht. Het aantal leerlingen was zo groot, dat op woensdag ook de recreatiezaal, de bibliotheek en de lerarenkamer bezet waren om les te geven. De lichamelijke oefening, aanvankelijk als ‘sport’ geleid door de leraar H. Peute, kon in 1945 door een leraar lichamelijke opvoeding ter hand worden genomen in gehuurde lokalen, voor de Uto werd het vak ingevoerd in 1954. De afdeling repropuktie-tekenen kreeg met toestemming van het ministerie een vierde leerjaar er bij: De schoolbevolking telde in 1954: Uto 95; Lno 247; Ato 603;

 1948 Koningshuis Nederland-1 1951 hamlet-1 1955 herman verbaere-1
Koningshuis Nederland (1948)        
Hamlet (1951)            Herman Verbaere (1955)      

Het onderwijsgeven wordt in 1955 een ware kwelling. Vooral in fotografie en chemigrafie werd het werken onmogelijk en van vele kanten kwam hulp, de SGV te Utrecht en enkele chemigra-fische inrichtingen gaven leraar en leerlingen gelegenheid van hun apparatuur gebruik te maken. Voor theorie werd gebruik gemaakt van de cantines van enkele drukkerijen. Te midden van de verbouwing moest het schooljaar voor het leerlingstelsel op 1 januari aanvangen. Enige avondcursussen moesten stop-gezet worden.

1956 welkom AGS-1 1957 prospectus-1 reproductie en reclame5
Welkom AGS (1956)     AGS prospectus (1957)     Reproductie en Reclame (1954)  

ags jaarverslag 1949 ags jaarverslag 1950 ags jaarverslag 1951
AGS jaarverslag 1949     AGS jaarverslag 1950     AGS jaarverslag 1951 

ags jaarverslag 1952 ags jaarverslag 1953 ags jaarverslag 1954
AGS jaarverslag 1952     AGS jaarverslag 1953     AGS jaarverslag 1954 

ags jaarverslag 1955 ags jaarverslag 1956 ags jaarverslag 1957
AGS jaarverslag 1955     AGS jaarverslag 1956     AGS jaarverslag 1957