– De Grafische Werkers in de oorlog – Beeld Onthulling in november 1947 –

– De Grafische Werkers in de oorlog – Beeld Onthulling in november 1947 –

‘De Fakkeldrager’

40729_amsterdam_de_fakkeldrager_w860_h550

Zaterdagmiddag 22 November 1947 werd het fraaie bronzen gedenkteken onthuld, dat thans de hal van onze school siert. De heer A. H. G. Blankenstein vervulde deze plechtigheid en schetste vooraf, hoe in de jaren, dat de Duitse hiel zwaar op ons drukte, in het bijzonder onder de grafische werkers de drang om de vrijheid te herwinnen leefde. Een spaarfonds, dat onder de ogen van de bezetter werd gesticht, zogenaamd met het doel de vakstudie te bevorderen, door technische uitgaven en soortgelijke publicaties, diende in feite om steun te verlenen aan hen, die op enigerlei wijze door de Duitsers of hun Nederlandse satellieten gedupeerd werden en daar waar nodig het verzet financieël te steunen. Het geld dat bij het beëindigen van de oorlog nog in de kas van het Spaarfonds was, werd door het bestuur voor dit doel besteed, om ook bij de komende generaties van grafische werkers, de zin voor vrijheid en onafhankelijkheid levend te houden. Dit werd door de kunstenaar in brons gesymboliseerd door de gevallen strijder met daar achter, hij die fier de fakkel der vrijheid overneemt.

100-gang-dintelstr-lowOm het beeld zo goed mogelijk aan het doel te laten beantwoorden, kreeg het een plaats in de hal der school, waar zoveel jonge grafici hun vakloopbaan beginnen. Telke jare zal iedere nieuwe generatie op de betekenis van dit bronzen symbool gewezen worden. In welke geest het beeld dan ook door het bestuur der A.G.S., bij monde van de voorzitter, de heer F. L. van der Bom, werd aanvaard.

A.G.S., bij monde van de voorzitter, de heer F. L. van der Bom, werd aanvaard. Maandag de 24ste November werden de gezamenlijke leerlingen voor de. eerste maal tot dit doel in de hal bijeen geroepen, waar de heer Van der Bom en de directeur der school het woord voerden.

Beeld gestolen in 1985 (zie pdf: Onthulling Beeld gestolen in 1985)

_______________________________________________________________________

Ontwerper: Hans Reicher  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Reicher

Vorm en materiaal :Het monument ‘De Fakkeldrager’ in Amsterdam is een bronzen beeld van een staande mannenfiguur met brandende toorts en een knielende mannenfiguur. Het beeld is geplaatst op een zwart marmeren voetstuk.

Symboliek: De fakkel staat symbool voor het vuur van het verzet, dat aan een ander wordt doorgegeven als men valt.

Meest recente berichten

de Amsterdamse vakschool sinds 1918

100 Jaar Ma.docx voorkant

Ma 100 vitrine

 

Ma 100 posters  (1918-2018)               Ma 100 vitrines in de Infotheek Dintelstraat
______________________________________________________________________

Drukwerk

Facebook der vroegere tijden: “het verleden is de spiegel van de toekomst”:

____________________________________________________________1914 – 1918

de band 16

 

Amsterdamse Grafische School 1914-1918

Van ambacht tot grafisch onderwijs in Amsterdam

 

 

____________________________________________________________1918 – 1932

Opening GLA (AGS) 1933

 

De begin jaren 1920-1932

Van het gebouw op Weteringschans  tot nieuwbouw op Dintelstraat 15

Opening AGS 1933    

 

____________________________________________________________1933 – 1940

ags dintelstraat 0333

 

1933 nieuw schoolgebouw op Dintelstraat 15

 

 

 

____________________________________________________________1940 – 1947

Boekdruk_Pagina_1 

1940/1945 de oorlogsjaren

 

 

 


grafische werkers

Voor de Grafische werkers 1943/1947

 

 

 

40729_amsterdam_de_fakkeldrager_w860_h550 100-gang-dintelstr-lowBeeld ‘De Fakkeldrager’ : voor  De Grafische Werkers  in de oorlog (1947)     

 

 

 

____________________________________________________________1948 – 1956

ags 30 jaar 1948 foto 002  

 

1948-1956

AGS 30 jaar 1948

 

____________________________________________________________1957 – 1967

ags verbouwing 1956-1957 019

 

1957-1967

de verbouwing en nieuwe plannen

 

____________________________________________________________1968 – 1978

1969 - 1970 - Reprotekenklas

 

1968-1978

 

 

____________________________________________________________1979 – 1989

ma 75 jaar geschienis 1918-1989

1979-1989 75 jaar Jubileum

 

 

____________________________________________________________1989 – 1999

2001 Schoolverlatersbrochure 2001-1

 

1989-1999

Verbouwing Dintelstraat (1988)

 

 

____________________________________________________________2000 – 2008

Medion DIGITAL CAMERA

 

 

2000-2008 

Verbouwing Dintelstraat (2005)

 

 

_____________________________________ Ma Facebook 100 jaar voor Studenten


logo4


AGS Klassenfoto’s 
(1946-1971)

Ma Facebook 100 jaar voor studenten (1958-2001)

 

______________________________________________ Vakken door de jaren heen:

Boekdruk
                           Steendruk                         Offsetdruk

Boekdruk_Pagina_1 steendruk_Pagina_4  offsetdrukken_Pagina_01

Chemigrafie                      Boekbinden                     Handzetten
Chemigrafie_Pagina_1 boekbinden handzetten

Lithografie                       Machinaalzetten              Machines
lithografie machinaal zetten machines

Reproductie tekenen       Zeefdruk                         Sport
reproductie tekenen zeefdruk sport             

__________________________________________________________ “de Student”

glas in lood
          

Glas in lood raam (1949)

 

 

___________________________________ Harry van Mook Tekenleraar (1918-1950)

a - tekenen lokaal
Harry van Mook Tekenleraar (1918-1950)     

non scholae sed vitae discimus1948-1957
Harry van Mook muurschildering AGS 1943

“Ars longa, vita brevis”
De kunst is lang, het leven kort”. Hippocrates Oorspronkelijk doelde de uitspraak op “kunde” (geneeskunde), het duurde langer dan een mensenleven om die te beheersen. “Non scholæ sed vitæ discimus” “Je leert niet voor school, maar voor het leven” (Seneca) Seneca, die in werkelijkheid het omgekeerde zei: Non vitae sed scholae discimus, “De jeugd doet niet zijn best voor de toekomst maar alleen omdat de leraar het van hem vraagt.   

________________________________________________ Jaarverslagen 1918-2018

AGS jaarverslag 1918

 

 

Jaarverslagen (1918-2018)

 

 

 

_________________________________________________ AGS Journal 1943-1968

 Pagina's van AGS journaal 1948

 

 

AGS Journaal (1943-1968)

 

 

 

 

______________________________________________________________________

       ma 75 jaar geschienis 1918-1989 mediacollege1


Ma Geschiedenis 75 jaar
(1914-1989)               

 

 


Onderwijsgevenden AGS
(1918-1980)

 

 

Ma-hall-of-fame

 

Hall of Fame Ma 100 (1919-2018)

 

 

 


ob logo

En bekijk de bibliotheek met boeken van soms wel 200 jaar oud. Het oudste boek komt zelfs uit 1662, dus meer dan 350 jaar oud!